Imagen central, detalle de madera carcomida.

Control de plagas

Soca-rel está inscrita en el ROESP (Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas) con el número 0061CAT-SGI. Nuestros técnicos están titulados y cualificados con el carné de aplicación DDD que otorga el Departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña. Todos los productos que utilizamos están registrados y autorizados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Soca-rel lleva a cabo un control integral de toda clase de plagas, con una seriedad total y la mayor eficacia posible. Ofrecemos servicios de desinsectación, desratización y tratamientos de la madera.

Nuestros servicios van dirigidos a todo tipo de clientes, tanto particulares como comunidades de vecinos, administradores de fincas, ayuntamientos; también proporcionamos soluciones en la hostelería, las industrias alimentarias y empresas en general.

TRATAMIENTOS DE LA MADERA

 • Pictograma dels corcs

  Corcs

  Tractem qualsevol element de fusta, des de mobles antics fins a estructures de fusta. En cada cas utilitzem el mètode més adient per a un resultat òptim. Podem donar una garantia d'un mínim de 10 anys.

 • Pictograma dels tèrmits

  Tèrmits

  L'espècie de tèrmit que habita majoritàriament a la Península és el subterrani. Tot i que construeix els termiters sota terra, surt a buscar la cel·lulosa -el seu aliment- a la superfície. Per desgràcia, gairebé sempre detectem la presència d'isòpters a partir dels danys als elements de fusta i aglomerats. L'existència de túnels a la paret, per on circulen, també és un indicador de tèrmits, o bé si es troba una gran quantitat d'insectes negres amb ales dins de casa d'un dia per l'altre. Sortosament, els tractaments antitèrmits han evolucionat molt i actualment es treballa amb productes destinats exclusivament a ells.

DESINSECTACIÓ

 • Pictograma de la desinsectació

  Soca-rel elimina tot tipus d'insectes, com paneroles, formigues, mosquits, xinxes, arnes, etc. utilitzant els mètodes més eficaços per a cada tipus de plaga, mètodes que a la vegada són respectuosos amb les persones i el medi ambient.

DESRATITZACIÓ

 • Pictograma de la desratitzacio

  Les rates (blanques, negres i ratolins) són els animals responsables d'ocasionar grans destrosses a instal·lacions industrials i comercials. La seva presència provoca pèrdues econòmiques considerables, tant a particulars com a empreses, a més de constituir una amenaça per a la salut dels humans. A Soca-rel garantim l'eradicació total, amb l'ús de rodenticides d'última generació, juntament amb mesures preventives i el seguiment continu dels casos tractats.