Imatge central, detall de peça de fusta amb claus.

Vellesa amb b alta

Soca-rel ofereix un servei integral de restauració de mobles antics. La nostra especialització a tres bandes en l'àmbit de la fusta —fusteria, tractaments i acabats— i una àmplia experiència en el sector de la restauració, ens permeten oferir grans avantatges als nostres clients. No només traiem el vernís vell, tractem el moble contra els corcs, massillem, tenyim i tornem a envernissar de nou, deixant un bon acabat, sinó que al ser fusters professionals, reparem la fusta malmesa del moble, cosa prou important per a una bona restauració.

Peces de fusta

Tanmateix, la renovació constant de coneixements, tècniques i productes més innovadors del mercat, ens permeten oferir una garantia de deu anys en els tractaments anticorcs, així com els acabats més professionals.

El nostre taller, equipat amb cinc sales condicionades per a cada part del tractament —taller de fusteria, sala de polir, sala de pintar, sala d'assecat i magatzem— ens permet agilitzar-ne el procés, sense necessitat d'externalitzar-ne cap part.

Mobles antics.

Restauració de mobles antics.

Peces malmeses.

Reconstrucció de peces malmeses.